Zespoły kuratorskie

KURATORZY SĄDU REJONOWEGO W BRANIEWIE 100 LAT Kuratorów

 


Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych , rodzinnych i nieletnich z siedzibą Sąd Rejonowy w Braniewie 14-500 Braniewo, ul. Sądowa 1 e-mail: kurator@braniewo.sr.gov.pl

Kierownik Zespołu Kuratorskiego

Waldemar Saliński - poniedziałek, wtorek, czwartek (dni dyżurów) pok. 126/127
tel. 55 646 52 02, tel. 730 492 900 fax 55 646 52 14,
email: w.salinski@braniewo.sr.gov.pl

Sekretariat Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej pokój 126 , tel. / fax 55 646 52 14

Kuratorzy Zawodowi dla Dorosłych

Maria Burchart - wtorek, czwartek pok. 125
tel. 55 646 52 15
email: m.burchart@braniewo.sr.gov.pl

Magdalena Jasiewicz - wtorek, piątek pok. 125
tel. 55 646 52 15
email: m.jasiewicz@braniewo.sr.gov.pl

Kamil Kowalski - wtorek, czwartek pok. 122
tel. 55 646 52 46
email: k.kowalski@braniewo.sr.gov.pl

Honorata Szturo-Rutkowska - środa, piątek pok.123
tel. 55 646 52 13
email: h.szturo-r@braniewo.sr.gov.pl

Grażyna Napiórkowska - poniedziałek, czwartek pok.123
tel. 55 646 52 13
email: g.napiorkowska@braniewo.sr.gov.pl

Elżbieta Wojtas - poniedziałek, środa pok.124
tel. 55 646 52 41
email: e.wojtas@braniewo.sr.gov.pl

Sebastian Radziwiłłowicz - wtorek, czwartek pok. 124
tel. 55 646 52 41
email: s.radziwillowicz@braniewo.sr.gov.pl

Jan Horbal - środa, piątek pok.126/127
tel. 55 646 52 02
email: j.horbal@braniewo.sr.gov.pl


Kuratorzy Zawodowi Rodzinni

Magdalena Morgut - wtorek, piątek pok 129
tel. 55 646 52 07
email: m.morgut@braniewo.sr.gov.pl

Ewa Dalmaczyńska - poniedziałek, czwartek pok 129
tel. 55 646 52 07
email: e.dalmaczynska@braniewo.sr.gov.pl

Krzysztof Kisiel - poniedziałek, środa pok. 125
tel. 55 646 52 15
email: k.kisiel@braniewo.sr.gov.pl

Mateusz Chroń - poniedziałek, środa pok 122
tel. 55 646 52 46
email: m.chron@braniewo.sr.gov.pl

 

Do obowiązków kierownika zespołu należy wykonywanie działań niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej w zakresie działań zespołu, a w tym:

 1. koordynowanie zadań kuratorów zespołu,
 2. udział w planowaniu i nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych przeznaczonych dla kuratorów sądowych,
 3. przedstawianie kuratorowi okręgowemu wniosków i opinii dotyczących awansowania kuratorów zawodowych zatrudnionych w zespole oraz w zakresie zatrudniania kandydatów do pracy,
 4. opiniowanie wniosków zawodowych kuratorów sądowych dotyczących ich przeniesienia,
 5. określanie zakresu obowiązków kuratorów zawodowych zespołu,
 6. organizowanie działalności kuratorów społecznych,
 7. przedstawianie prezesowi sądu rejonowego wniosków o powołanie i odwołanie kuratorów społecznych,
 8. przeprowadzanie szkoleń kuratorów społecznych,
 9. zatwierdzanie wniosków dotyczących ryczałtów kuratorów sądowych,
 10. nadzorowanie terminowości wykonywania obowiązków przez kuratorów sądowych,
 11. wyznaczanie patronów dla aplikantów kuratorskich,
 12. sporządzanie sprawozdań i informacji o działalności zespołu,
 13. koordynowanie obsługi biurowej zespołu,
 14. reprezentowanie zespołu na zewnątrz,
 15. współdziałanie z prezesem sądu rejonowego.

Rejestr zmian dla: Zespoły kuratorskie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Braniewie
Wytworzył:
Adam Sosnowski
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-15
Publikacja w dniu:
2018-10-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Braniewie
Wytworzył:
Adam Sosnowski
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-15
Publikacja w dniu:
2018-10-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Braniewie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-22
Publikacja w dniu:
2018-06-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Braniewie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Adam Sosnowski
Dokument z dnia:
2018-02-22
Publikacja w dniu:
2018-02-22
Opis zmiany:
b/d