Zarządzenie OA-0012-31/18 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Braniewie z dnia 18.10.2018 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy

Zarządzenie OA-0012-31/18
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Braniewie
z dnia 18  października 2018r.
w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018r. dniem wolnym od pracy


Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. b i art. 31 a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018., poz. 23 ze zm.) w związku z § 40 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. —Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r., poz. 2316 ze zm.)

zarządzamy ustalenie dnia 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Sądu Rejonowego w Braniewie  z obowiązkiem odpracowania w dniu 08 grudnia 2018r. (sobota) w godzinach 7:15-15:15, za wyjątkiem pracowników niepełnosprawnych, dla których dzień 24 grudnia 2018 r. pozostaje dniem pracy.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Sądu Rejonowego w Braniewie .


Rejestr zmian dla: Zarządzenie OA-0012-31/18 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Braniewie z dnia 18.10.2018 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Braniewie
Wytworzył:
Monika Furtak
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-19
Publikacja w dniu:
2018-10-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Braniewie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-19
Publikacja w dniu:
2018-10-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Braniewie
Wytworzył:
Monika Furtak
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-19
Publikacja w dniu:
2018-10-19
Opis zmiany:
b/d