Uroczyste spotkanie w związku z zakończeniem zadania „Remont i przebudowa zabytkowego budynku Sądu Rejonowego w Braniewie"

W dniu 9 listopada 2015r. odbyło się uroczyste spotkanie w związku z zakończeniem zadania „Remont i przebudowa zabytkowego budynku Sądu Rejonowego w Braniewie". W uroczystości, oprócz przedstawicieli pracowników Sądu Rejonowego w Braniewie, wzięli udział także zaproszeni goście: Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Pan Jacek Pietrzak, Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu Pan Marek Omelan, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Elblągu Pani Grażyna Borzestowska, Prezesi sądów rejonowych okręgu elbląskiego, Sędzia w stanie spoczynku Pan Andrzej Gorajski, Burmistrz Miasta Braniewa Pani Monika Trzcińska, Starosta Braniewski Pan Leszek Dziąg, Przewodniczący Rady Miasta Pan Dariusz Frąckiewicz oraz przedstawiciele wykonawcy. W swoich wystąpieniach zaproszeni goście podkreślali rolę, jaką w lokalnej społeczności pełni Sąd Rejonowy w Braniewie.

Budynek sądu wpisuje się w krajobraz miasta Braniewa już od 1879r. mieścił się tu wówczas sąd krajowy, który działał jako sąd II instancji dla orzeczeń dziesięciu sądów obwodowych. Na skutek działań wojennych został zniszczony. W latach 1969 - 1974 został odbudowany. W obecnym roku przywrócono dziewiętnastowieczny wygląd elewacji budynku. Zakończenie zadania „Remont i przebudowa Sądu Rejonowego w Braniewie" jest uwieńczeniem wieloletnich starań w tym zakresie. Nowy wygląd budynku wpisuje się w oczekiwania środowiska prawniczego, ale także w oczekiwania społeczności lokalnej oraz władz samorządowych. Jest jedną z atrakcji architektonicznych miasta.

Galeria

Rejestr zmian dla: Uroczyste spotkanie w związku z zakończeniem zadania „Remont i przebudowa zabytkowego budynku Sądu Rejonowego w Braniewie"

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Braniewie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Adam Sosnowski
Dokument z dnia:
2018-02-22
Publikacja w dniu:
2018-02-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Braniewie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Adam Sosnowski
Dokument z dnia:
2018-02-22
Publikacja w dniu:
2018-02-22
Opis zmiany:
b/d