Prezes Sądu

PREZES SĄDU REJONOWEGO W BRANIEWIE

SSR Krzysztof Korzeniewski
14 - 500 Braniewo ul. Sądowa 1
Pokój nr 212

Prezes Sądu Rejonowego w Braniewie przyjmuje interesantów w środę w godz. od 11.00 do 12.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu pod numerem tel. +48 55 646 52 03

WICEPREZES SĄDU REJONOWEGO W BRANIEWIE

SSR Katarzyna Frąc
14 - 500 Braniewo
ul. Sądowa 1
Pokój nr 322


Prezes Sądu wykonuje obowiązki wymienione w ustawie z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych z wyłączeniem tych, które personalnie zostały przekazane Wiceprezesowi Sądu Rejonowego, przewodniczącym wydziałów, bądź innym osobom wymienionym w odrębnym zarządzeniu i tych, które z mocy przepisów prawa należą do Dyrektora Sądu. Prezes Sądu w szczególności:

 • administruje Sądem i sprawuje nadzór nad jego działalnością, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji Dyrektora Sądu,
 • kieruje pracą Oddziału Administracyjnego w zakresie funkcjonalnym należącym do Prezesa Sądu,
 • jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów,
 • sprawuje osobiście nadzór nad ścisłością i terminowością sprawozdawczości,
 • przyjmuje skargi i wnioski obywateli oraz nadzoruje sposób rozpatrywania skarg zgodnie z obowiązującym podziałem czynności,
 • orzeka w Sądzie zgodnie z podziałem czynności,
 • koordynuje działalność socjalną,
 • wykonuje zastępstwo prawne w sprawach z udziałem Skarbu Państwa,
 • wykonuje czynności dotyczące należności sądowych z zakresu art. 123 - 124 ustawy z dnia 28.07.2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
 • wykonuje inne czynności wskazane w podziale czynności sędziów.

Wiceprezes Sądu wykonuje obowiązki wynikające z przepisów Prawa o ustroju sądów powszechnych, nie zastrzeżone dla Prezesa Sądu, a ponadto:

 • zastępuje Prezesa Sądu we wszystkich sprawach pod jego nieobecność,
 • przyjmuje skargi i wnioski obywateli oraz nadzoruje sposób rozpatrywania skarg zgodnie z obowiązującym podziałem czynności,
 • orzeka w Sądzie zgodnie z podziałem czynności,
 • wykonuje inne czynności wskazane w podziale czynności sędziów.

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Braniewie
Wytworzył:
Monika Furtak
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-20
Publikacja w dniu:
2019-02-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Braniewie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Adam Sosnowski
Dokument z dnia:
2018-03-06
Publikacja w dniu:
2018-03-06
Opis zmiany:
b/d