Oddziały

ODDZIAŁ ADMINISTRACYJNY

Teresa Gadomska
Kierownik Oddziału Administracyjnego p. 212 , tel. 55 646 52 03 , fax 55 646 52 60

Agnieszka Kapusto
Główny Księgowy p. 108 , tel. 55 646 52 16 , fax 55 646 52 10

Monika Furtak
Zastępca Kierownika Oddziału Administracyjnego p. 212 , tel. 55 646 52 27 , fax 55 646 52 60

W ramach Oddziału Administracyjnego funkcjonują :

 • Sekretariat Prezesa i Dyrektora Sądu
 • Biuro Obsługi Interesanta
 • Główny Księgowy
 • Księgowość
 • Biuro Podawcze
 • Kasa
 • Administrator Systemu Informatycznego
 • Archiwum

Do zakresu działania oddziału w sądzie rejonowym należą w szczególności:

 1. sprawy kadrowe pracowników, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla innych organów;
 2. sprawy socjalno-bytowe pracowników sądu rejonowego;
 3. sprawy kuratorów społecznych;
 4. sprawy wewnętrznej organizacji sądu, w tym sprawy ławników;
 5. sprawy usprawnień organizacji i techniki pracy sekretariatów;
 6. sporządzanie jednostkowych sprawozdań statystycznych o ewidencji spraw, wydanych orzeczeniach i przestępczości;
 7. prowadzenia biura podawczego, biblioteki i ewidencji depozytów;
 8. nadzór nad archiwum zakładowym;
 9. prowadzenie sekretariatu prezesa(ów) sądu;
 10. opracowywanie projektu budżetu sądu;
 11. wykonywanie budżetu sądu;
 12. kontrola przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych;
 13. prowadzenie rachunkowości sądu;
 14. sprawy zaopatrzenia sądu w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy sądu;
 15. administrowanie nieruchomościami sądu;
 16. sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej sądu;
 17. zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych.

Rejestr zmian dla: Oddziały

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Braniewie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-22
Publikacja w dniu:
2018-06-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Braniewie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Adam Sosnowski
Dokument z dnia:
2018-02-14
Publikacja w dniu:
2018-02-14
Opis zmiany:
b/d