Mediacja

Prezes Sądu Okręgowego prowadzi wykaz instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i nieletnich.

Kordynator do spraw mediacji

Na podstawie art. 16a § 3 ustawy z dnia 21 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Zarządzeniem Nr 7/16 Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu z dniem 1 stycznia 2016 r. powołano Panią SSO Barbarę Stradowską - Grzeszczuk do pełnienia funkcji Koordynatora do spraw mediacji Sądu Okręgowego w Elblągu.

Koordynator do spraw mediacji w sądach okręgu elbląskiego wykonuje działania na rzecz rozwoju mediacji, zapewnia stałą komunikację pomiędzy sędziami i mediatorami oraz stałymi mediatorami, a także współpracuje przy organizowaniu spotkań informacyjnych.

 

Więcej informacji na temat miediatorów mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Elblągu -  www.elblag.so.gov.pl oraz na stronie www.mediacja.gov.pl

Rejestr zmian dla: Mediacja

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Braniewie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Adam Sosnowski
Dokument z dnia:
2018-03-26
Publikacja w dniu:
2018-03-26
Opis zmiany:
b/d