Lekarze sądowi

Wykaz lekarzy sądowych w okręgu Sądu Okręgowego w Elblągu uprawnionych, zgodnie z ustawą z dnia 15 czerwca 2007 roku o lekarzu sądowym, do wystawiania zaświadczeń potwierdzających zdolność lub niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie sądu lub organu prowadzącego postępowanie karne uczestników postępowania z powodu choroby, udostępniany jest dla zainteresowanych w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Elblągu, Plac Konstytucji 1, 82-300 Elbląg, pod numerem telefonu 55 611-24-08, lub 55 611-24-09. Informacja taka znajduje się również na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Okręgowym w Elblągu oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Elblągu - www.elblag.so.gov.pl

Rejestr zmian dla: Lekarze sądowi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Braniewie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Adam Sosnowski
Dokument z dnia:
2018-02-14
Publikacja w dniu:
2018-02-14
Opis zmiany:
b/d