Kontakt z administratorem

W sprawach związanych wyłącznie z działaniem witryny internetowej Sądu Rejonowego w Braniewie można skontaktować się z administratorem informatyk@braniewo.sr.gov.pl

 

Korespondencja nie związana z działaniem witryny internetowej nie będzie rozpatrywana.