Konta bankowe

KONTA BANKOWE SĄDU REJONOWEGO W BRANIEWIE

1. DOCHODY BUDŻETOWE

Opłaty za złożone wnioski i pozwy, grzywny oraz koszty do wszystkich wydziałów Sądu. W tytule proszę podać sygnaturę akt np. I C 23/18, II K 230/18, III RC 286/18 bądź numer Księgi Wieczystej np. EL1B/0002211/8

NBP ODDZIAŁ OKRĘGOWY W OLSZTYNIE

80 1010 1397 0050 1822 3100 0000

kod SWIFT NBPLPLPW

 

2. SUMY NA ZLECENIE (ZALICZKI SĄDOWE)

Wpłaty na poczet wynagrodzenia biegłego, kuratora zastępującego stronę w postępowaniu, za badania DNA, za ogłoszenia w prasie.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ODDZIAŁ W OLSZTYNIE

06 1130 1189 0025 0126 0820 0005

kod SWIFT GOSKPLPW

 

3. SUMY DEPOZYTOWE

Wpłaty z tytułu poręczenia majątkowego, wadia i zabezpieczenia wykonania umów oraz grzywny na fundusz pracy.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ODDZIAŁ W WARSZAWIE

Sumy depozytowe w PLN 38 1130 1017 0021 1002 3790 0004

Sumy depozytowe w USD 11 1130 1017 0021 1002 3790 0005

Sumy depozytowe w EUR 92 1130 1017 0021 1002 3790 0002

Sumy depozytowe w CHF 22 1130 1017 0021 1002 3790 0001

Sumy depozytowe w GBP 65 1130 1017 0021 1002 3790 0003

kod SWIFT GOSKPLPW


4. KONTO FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Wpłaty świadczeń i nawiązek oraz potrąceń z wynagrodzenia zasądzanych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ODDZIAŁ W OLSZTYNIE

22 1130 1189 0025 0126 0820 0008

kod SWIFT GOSKPLPW

KOMUNIKAT

Sąd Rejonowy w Braniewie informuje, iż od 1.04.2018 r. zmianie ulegnie organizacja pracy kasy:

 1. Kasa Sądu będzie czynna w godzinach od 8:30 do 14:00 od poniedziałku do piątku.
 2. Kasa nie będzie przyjmowała żadnych wpłat.
 3. Wszelkie opłaty można będzie dokonywać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., we wszystkich jej placówkach na terenie całego kraju, wymienionych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. www.poczta-polska.pl (z wyłączeniem placówek oznaczonych jako Agencje Pocztowe) w dniach i godzinach otwarcia kas placówek pocztowych. Od tych wpłat Poczta Polska nie będzie pobierała od wpłacających opłat.
 4. Pocztowy dowód wpłaty będzie jedynym i wyłącznym dowodem dokonania wpłaty gotówkowej.
 5. W celu sprawnego przepływu informacji oraz właściwego zakwalifikowania opłaty, na pocztowym dowodzie wpłaty należy wskazać: 
  • imię i nazwisko /nazwa firmy,
  • adres,
  • sygnaturę akt sprawy lub wskazanie wydziału w przypadkach, w których sygnatura nie została nadana,
  • rodzaj opłaty np. wpis, koszty, grzywna, zaliczka, świadczenie.
 6. Znaki opłaty sądowej (E-znaki) będzie można nabyć w Kasie Sądu w godzinach otwarcia kasy.
 7. Wypłaty dla uczestników postępowania sądowego dokonywane będą w Kasie Sądu wyłącznie w godzinach otwarcia kasy.

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Braniewie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Adam Sosnowski
Dokument z dnia:
2018-02-07
Publikacja w dniu:
2018-02-07
Opis zmiany:
b/d