Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie I Ns 293/17

Przed Sądem Rejonowym w Braniewie sygnaturą akt I Ns 293/17 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Bronisławie Kalinowskim, zmarłym dnia 13 stycznia 2016 roku w Braniewie ostatnio stale tam przebywającym. Sąd wzywa spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o nabycie spadku. 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie I Ns 293/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Braniewie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Adam Sosnowski
Dokument z dnia:
2018-03-06
Publikacja w dniu:
2018-03-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Braniewie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Adam Sosnowski
Dokument z dnia:
2018-03-06
Publikacja w dniu:
2018-03-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Braniewie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Adam Sosnowski
Dokument z dnia:
2018-03-06
Publikacja w dniu:
2018-03-06
Opis zmiany:
b/d