Instytucje

Sąd Najwyższy
www.sn.pl

Naczelny Sąd Administracyjny
www.nsa.gov.pl

Trybunał Konstytucyjny
www.trybunal.gov.pl

Krajowa Rada Sądownictwa
www.krs.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości
www.ms.gov.pl

Odesłanie do strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie:

  1. wzorów i formularzy pism procesowych
  2. informacji dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
  3. informacji dotyczących mediacji
  4. informacji o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej


Rzecznik Praw Obywatelskich
www.brpo.gov.pl

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
www.sejm.gov.pl


Senat Rzeczypospolitej Polskiej
www.senat.gov.pl


Naczelna Rada Adwokacka
www.nra.pl

Okręgowe Rady Adwokackie
http://www.nra.pl/nra.php?id=122


Krajowa Rada Radców Prawnych
www.kirp.pl


Krajowa Rada Notarialna
www.krn.org.pl

Izby Notarialne
www.krn.org.pl/1196/Izby+notarialne

Krajowa Rada Komornicza
www.komornik.pl

Izby Komornicze
www.komornik.pl/?page_id=197#menu


Prokuratura Krajowa
https://www.pg.gov.pl

Prokuratury apelacyjne, okręgowe i rejonowe
https://pk.gov.pl/prokuratura/jednostki-podlegle/

Rejestr zmian dla: Instytucje

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Braniewie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Adam Sosnowski
Dokument z dnia:
2018-02-16
Publikacja w dniu:
2018-02-16
Opis zmiany:
b/d