Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Sądu Rejonowego w Braniewie stworzona została na udostępnionej przez MSWiA platformie ePUAP (elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej).

Z tego względu korzystanie z niej jest możliwe tylko dla posiadaczy konta użytkownika na platformie ePUAP. Założenie takiego konta jest bezpłatne.

Adres skrzynki na platformie ePUAP: (Kliknij link Skrzynka )

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Sądu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Sądu (7.15 - 15.15, w poniedziałki do 18.00) do Biura Podawczego Sądu, mieszczącego się w pok. 118 przy ul. Sądowej 1 w Braniewie, na następujących nośnikach danych:
  • płyta CD-RW
  • pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0 (pendrive)

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Sądu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  • DOC, DOCX, RTF
  • XLS
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF
  • powyższe formaty mogą być skompresowane do postaci ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Rejestr zmian dla: Elektroniczna skrzynka podawcza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Braniewie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Adam Sosnowski
Dokument z dnia:
2018-02-16
Publikacja w dniu:
2018-02-16
Opis zmiany:
b/d