Dostęp do informacji publicznych

Informacje publiczne nie zamieszczone w niniejszym Biuletynie udostępniane są na wniosek zainteresowanych stron zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Link do ustawy -  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001764

Rejestr zmian dla: Dostęp do informacji publicznych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Braniewie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Adam Sosnowski
Dokument z dnia:
2018-02-16
Publikacja w dniu:
2018-02-16
Opis zmiany:
b/d