Biegli sądowi

Zamieszczone na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Elblągu dane dotyczące biegłych sądowych mają charakter informacyjny, natomiast charakter opinii biegłego posiada wyłącznie ekspertyza sporządzona na zlecenie sądu lub organów prowadzących postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych.

BIEGLI SĄDOWI

Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu prowadzi listy biegłych sądowych - według poszczególnych gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności. Listy biegłych sądowych ustanowionych w okręgu Sądu Okręgowego w Elblągu są dostępne dla stron, uczestników postępowania oraz organów prowadzących postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych w sekretariatach sądowych Sądu Okręgowego w Elblągu oraz Sądów Rejonowych okręgu elbląskiego w godzinach urzędowania sekretariatów.Informacji takich udziela również Oddział Administracyjny Sądu Okręgowego w Elblągu, Plac Konstytucji 1, 82-300 Elbląg, po numerem telefonu +48 55 611 24 08 lub +48 55 611 24 09

Biegłych sądowych, ustanawia przy własciwym sądzie okręgowym Prezes tego sądu.

Więcej informacji na temat Biegłych mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Elblągu www.elblag.so.gov.pl

Rejestr zmian dla: Biegli sądowi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Braniewie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Adam Sosnowski
Dokument z dnia:
2018-03-26
Publikacja w dniu:
2018-03-26
Opis zmiany:
b/d